Tăng cường kiểm soát hàng cấm, hàng lậu chuyển qua đường bưu chính

Website napmucmayintannoi.info có bài Tăng cường kiểm soát hàng cấm, hàng lậu chuyển qua đường bưu chínhBộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nâng cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra, kịp thời định chỉ vận chuyển khi phát hiện vi phạm nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dịch vụ bưu chính trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp.

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nâng lên cảnh giác, tăng cường kiểm tra, kịp lúc đình chỉ vận chuyển khi phát hiện phạm luật nhằm đáp ứng an ninh trong dịch vụ bưu chính trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính cần tăng cường năng lực mạng lưới phục vụ cho nhu cầu trong thời kỳ cao điểm. (Ảnh: VNPost)

Bộ TT&TT vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo hiểm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hữu hiệu phòng, chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.

Trong văn bản vừa gửi đi, Bộ TT&TT đòi hỏi các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính cần thực hiện nhiều biện pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa; Bố trí nhân lực bảo hiểm kịp thời lưu thoát bưu gửi, đừng để xảy ra trạng thái dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm.

Bộ TT&TT cũng đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính tuân thủ nghiêm các quy chế của pháp luật, những khuyến nghị của các bộ phận nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, giải pháp kỹ năng về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Chỉ thị cũng đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính ban hành hoặc thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính cho thích hợp với quy định của luật pháp và thích hợp với tình hình mới.

Doanh nghiệp cũng luôn phải nâng lên nhận thức của người lao động về đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Đồng thời, đào tạo và quán triệt đến các cơ quan và người lao động trong doanh nghiệp các quy chế về việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại gắn bó dân tộc, chống phá Nhà nước; Cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng bệnh dịch nhằm khủng bố… các văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và sản phẩm bị cấm vận chuyển sang mạng bưu chính theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp bưu chính phải cung cấp đầy đủ, chính xác tin tức về các hành vi bị cấm trong cung ứng, sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật phẩm, hàng hóa chưa được gửi, chấp nhận, vận chuyển sang mạng bưu chính và những quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người dùng dịch vụ.

Chỉ thị cũng yêu cầu các doanh nghiệp nâng lên cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm phục vụ, đặc biệt là tại các điểm phục vụ cấp xã, khu vực vùng sâu, vùng xa trước lúc chấp nhận bưu gửi để kịp thời phát hiện, chống lại và đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính

Với các bưu gửi vi phạm các quy định, cần đình chỉ vận chuyển, phát và thông báo kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của nước pháp luật. Văn bản cũng nêu rõ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính không thi hành những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật; gây thiệt hại dến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người sử dụng. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ.

Đối với Sở TT&TT các tỉnh, ngoài công tác tuyên truyền, thông dụng quy định nhằm nâng lên nhận thức của các tổ chức, cá nhân khi tham dự hoạt động bưu chính cũng càng phải đề xuất các doanh nghiệp, điểm cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn ký cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấp qua con đường bưu chính” nhằm thể hiện rõ trách nhiệm và kiên tâm hùng mạnh trong việc chung tay đẩy lùi hàng lậu, hàng cấm, hướng tới phát triển lĩnh vực bưu chính bền vững.

Các sở TT&TT cũng cần phải thanh tra, kiểm tra quan sát các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ về công tác bảo đảm an toàn, an ninh theo như đúng thẩm quyền; Tăng cường áp dụng chế tài và xử lý nghiêm các tình huống vi phạm.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với các bộ phận Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hướng dẫn, phát giác và xử lý các tình huống gây mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Các Sở TT&TT cũng cần tư vấn cho UBND các tỉnh, phố xá lãnh đạo đơn vị chức năng thông báo, quán triệt, chỉnh đốn những đối tượng trong diện phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ bộ phận Đảng, Nhà nước về vận chuyển tài liệu, công văn qua con đường bưu chính; Phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi phát sinh nhu cầu vận chuyển các tư liệu mật; Chủ động đề xuất, kiến nghị các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

D.V

Từ khóa bài viết: napmucmayintannoi.info, bưu chính,doanh nghiệp bưu chính,vnpost,viettel post,chuyển phát,dịch vụ chuyển phát,bộ tt&tt,dịch vụ bưu chính,chuyển phát nhanh,g,thời sự

Bài viết Tăng cường kiểm soát hàng cấm, hàng lậu chuyển qua đường bưu chính được tổng hợp và biên tập bởi: napmucmayintannoi.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.info để điều chỉnh. napmucmayintannoi.info xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác