Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông Internet phục vụ làm việc, dạy học từ xa

Website napmucmayintannoi.info có bài Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông Internet phục vụ làm việc, dạy học từ xaBộ TT&TT vừa có văn bản gửi đến các doanh nghiệp viễn thông yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông trong phòng, chống dịch Covid–19.

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi đến các doanh nghiệp viễn thông yêu cầu đáp ứng thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông trong phòng, chống dịch Covid–19.

Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông kết nối Internet phục vụ làm việc, dạy học từ xa. Ảnh: NN

Trong thời gian xảy ra bệnh dịch Covid-19, việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, đặc biệt là đảm bảo chất lượng dịch vụ Internet, vào vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của chính quyền các cấp, cũng như bảo hiểm nhu cầu thông tin, học tập, làm việc từ xa, giải trí và các dịch vụ trực tuyến… của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, rà soát cập nhật và đưa vào tiến hành các phương án vận hành mạng lưới nhằm đáp ứng tin tức liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng trừ bệnh dịch và chất lượng dịch vụ viễn thông trong mọi trường hợp của dịch bệnh Covid-19.

Khi xây dựng các phương án, Bộ TT&TT lưu ý các doanh nghiệp một số vấn đề cụ thể như: tổ chức làm việc theo nguyên tắc dự trữ nhân lực, địa chỉ làm việc dự trữ khi bị cách ly, đáp ứng hậu cần tại chỗ để trực kỹ thuật 24/24 giờ, các tình huống triển khai khi xảy ra một số hoặc nhiều các đài, trạm, khu vực bị cách ly.

Bộ TT&TT cũng đòi hỏi các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng đường truyền kết nối Internet, nâng lên chất lượng các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ cho làm việc trực tuyến, dạy và học từ xa.

Các doanh nghiệp phải rà soát, sắp xếp lại trang thiết bị dự phòng, các xe phát sóng lưu động, các phương án truyền dẫn dự phòng, thiết lập các tổ, nhóm kỹ thuật sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin và triển khai mở rộng mạng lưới để đảm bảo nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là tại những vùng bệnh dịch và khu tách biệt tập trung.

Trong thời gian cách ly toàn xã hội theo lãnh đạo của Chính phủ, phải có hạn tối đa việc tiếp xúc trực tiếp, tăng cường giao dịch gián tiếp với khách hàng bằng các biện pháp công nghệ, có hình thức hướng dẫn phù hợp cho khách hàng để sử dụng tối ưu các dịch vụ viễn thông.

Ngoài ra, phải hỗ trợ và ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa phận khi cần có để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Trong văn bản chỉ đạo vừa gửi đi, Bộ TT&TT đòi hỏi các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành về phòng trừ dịch Covid-19 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Cùng với đó, các doanh nghiệp phải thành lập phương án đảm bảo an toàn tối đa cho cán bộ, nhân viên, người lao động nói chung và lực lượng vận hành mạng lưới, xử lý sự cố và ứng cứu tin tức nói riêng.

Duy Vũ

Từ khóa bài viết: napmucmayintannoi.info, internet,internet việt nam,mạng fpt,mạng vietttel,cách ly,băng thông internet,viễn thông

Bài viết Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dung lượng băng thông Internet phục vụ làm việc, dạy học từ xa được tổng hợp và biên tập bởi: napmucmayintannoi.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.info để điều chỉnh. napmucmayintannoi.info xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác