Từ khóa: Xuất hiện một bằng sáng chế mới của Samsung cho máy tính bảng có màn hình gập