Từ khóa: xác nhận ra mắt Galaxy Note 20 và Galaxy Fold 2