Từ khóa: Viber mới cho phép trả lời tin nhắn cực nhanh và đây là cách làm