Từ khóa: Tinh chỉnh tùy biến giao diện và tạo chiều sâu cho các ô hội thoại trong ứng dụng Tin Nhắn