Từ khóa: sửa lỗi không nghe thấy tiếng khi thi IOE