Từ khóa: Samsung Galaxy S20 và Fold 2 có thể ra mắt cùng lúc