Từ khóa: Ngăn chặn Chrome tải lại các tab chưa dùng đến làm hao tốn RAM