Từ khóa: một chiếc laptop có khả năng gập lại thành tablet