Từ khóa: Khắc phục lỗi không nghe được khi làm bài thi nghe IOE