Từ khóa: Khắc phục lỗi không cài được NET Framework trên máy tính