Từ khóa: Hướng dẫn jailbreak iOS 12 bằng rootlessJB3 trực tiếp trên iPhone