Từ khóa: hơn 90% camera tại Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc