Từ khóa: hỗ trợ bút Acer Active Stylus và sạc nhanh