Từ khóa: hỗ trợ 5G nhưng giá bán lại chưa tới 10 triệu