Từ khóa: Giúp cho thông báo quan trọng trở nên nổi bật hơn với tinh chỉnh Priority