Từ khóa: giúp bạn biến hình ảnh thành các bản sao kỹ thuật số