Từ khóa: giải pháp giám sát an toàn thông tin và phản ứng sự cố