Từ khóa: Ghim các ứng dụng yêu thích của bạn vào tiện ích Đề xuất Siri với tinh chỉnh AppsSiriPin