Từ khóa: Công cụ giúp khôi phục màu sắc cho ảnh đen trắng siêu tốc bằng trí tuệ nhân tạo