Từ khóa: chèn chữ lên ảnh với ứng dụng Paint có sẵn trên Windows