Từ khóa: Canon ra 90D và M6 Mark II thông số giống nhau