Từ khóa: 1D X Mark III – hứa hẹn sẽ là một huyền thoại mới của dòng DSLR