Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Website napmucmayintannoi.info có bài Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19 ước tính sẽ rút ngắn thời gian thực hiện từ 6-10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp, ví dụ như cách đăng ký gia hạn nộp thuế cá nhân.

Từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, 6 dịch vụ công này sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người dùng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6-10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp.

6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người dùng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với những người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị trong thực hiện bổ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong số những dịch vụ này, theo đại diện Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) chia sẻ trên baochinhphu.vn, ngành thuế đã kịp lúc tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ cá nhân buôn bán lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua đó tạo thêm một kênh thuận tiện để người nộp thuế có thể đơn giản thực hành thủ tục gia hạn.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm thuế điện tử (eTax) tích phù hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đăng nhập một lần thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp giấy đề xuất gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Hiện nay, có 763.141 doanh nghiệp (chiếm 99,91%) và 83.701 hộ/cá nhân mua bán đã có tài khoản khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 6/5/2020, bộ phận thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng 85.190 giấy đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng cộng tiền gia hạn trên 25.866 tỷ đồng.

Đồng thời, cũng được kênh thu nhận phản ánh, kiến nghị để bổ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều cấp quan sát việc thực hành các gói hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19 làm sao?

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến bổ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19, chúng ta vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, dichvucong.gov.vn, sau đó bấm chọn phần “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” (hoặc vào thẳng địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html).

b1-huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-kho-khan-dot-dich-covid-19-cach-dang-ky-gia-han-nop-thue-ca-nhan.jpg

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19, chúng ta vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, dichvucong.gov.vn, sau đó bấm chọn phần “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.

Danh sách 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19 kèm cả kênh thu nhận phản ánh, kiến nghị. Đối tượng nộp giấy tờ cũng sẽ có chỉ dẫn rõ ràng dưới mỗi dịch vụ công, thí dụ đối tượng đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cũng đều có thể là cá nhân.

Danh sách 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19 kèm cả kênh thu nhận phản ánh, kiến nghị. Đối tượng nộp giấy tờ cũng sẽ được hướng dẫn rõ ràng dưới mỗi dịch vụ công, ví dụ đối tượng đề xuống tóc hạn nộp thuế và tiền thuế đất cũng có thể có thể là cá nhân.

Lựa chọn “Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho Cá nhân” cũng cũng có thể được truy cập qua “Thanh toán trực tuyến” => “Nộp thuế cá nhân / Trước bạ”. Khi thực hành chức năng này, cá nhân có 3 lựa chọn đăng nhập theo tài khoản đăng ký bằng minh chứng thư / căn cước công dân, hoặc tài khoản USB ký số, hoặc tài khoản SIM ký số.

e3-huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-kho-khan-dot-dich-covid-19-cach-dang-ky-gia-han-nop-thue-ca-nhan.jpg

Lựa chọn “Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho Cá nhân” cũng cũng có thể được truy cập qua “Thanh toán trực tuyến” => “Nộp thuế cá nhân / Trước bạ”.

 

e5-huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-kho-khan-dot-dich-covid-19-cach-dang-ky-gia-han-nop-thue-ca-nhan.jpg

Khi thực hành chức năng này, cá nhân cũng đều có thể sử dụng “tài khoản cấp bởi Dịch vụ công Quốc gia”, hoặc “Tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam”.

 

e6-2-huong-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-kho-khan-dot-dich-covid-19-cach-dang-ky-gia-han-nop-thue-ca-nhan.jpg

Với tài khoản cấp bởi Dịch vụ công Quốc gia, cá nhân có 3 lựa chọn đăng nhập theo tài khoản đăng ký bằng minh chứng thư / căn cước công dân, hoặc tài khoản USB ký số, hoặc tài khoản SIM ký số. Nếu chưa xuất hiện hãy bấm “Đăng ký”.

 

Từ khóa bài viết: napmucmayintannoi.info, Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19, Cách đăng ký nhận hỗ trợ vì dịch Covid-19 qua mạng, Cách đăng ký gia hạn nộp thuế cá nhân, hướng dẫn, cách, sử dụng, dịch vụ công, trực tuyến, hỗ trợ, Covid-19, gia hạn, nộp thuế

Bài viết Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19 được tổng hợp và biên tập bởi: napmucmayintannoi.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.info để điều chỉnh. napmucmayintannoi.info xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác