Rút ngắn thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa CNTT

Napmucmayintannoi.info có bài Rút ngắn thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa CNTT

Thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa CNTT chỉ còn 7 ngày | Rút ngắn thời gian đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa CNTT

Thông tư 15 sửa đổi, bổ sung Thông tư 30 năm 2011 của Bộ TT&TT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông sẽ được hiệu lực thực hành từ ngày 1/1/2019 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Bộ TT&TT gần đây đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTTTT (Thông tư 15) sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông.

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận mặt hàng phù phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ TT&TT ban hành và/hoặc tiêu chí do Bộ TT&TT quy chế bắt buộc áp dụng (gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật) nhằm bảo hiểm tính tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, bảo hiểm các đòi hỏi về tương thích điện từ trường, sử dụng có hữu hiệu và để dành tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân lực bố với bộ phận quản lý nhà nước và người mua về sự thích hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sau khi thi hành công đoạn đánh giá sự phù hợp.

Thông tư 15 của Bộ TT&TT sẽ được hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 1/1/2019. Thông báo thu nhận bản ban bố hợp quy được cấp trước ngày Thông tư 15 có hiệu lực được tiếp tục thi hành cho đến hết hiệu lực của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy.

Theo quy chế tại Thông tư mới của Bộ TT&TT, một số quy chế tại Thông tư 30 do Bộ TT&TT ban hành năm 2011 đã được sửa đổi. Cụ thể, về đơn vị đo kiểm phục vụ chứng nhận hợp quy, khoản 2 Điều 5 Thông tư 30 được sửa đổi, bổ sung thành: “Đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động ban bố hợp quy là đơn vị đo kiểm được chỉ định hoặc công nhận hoặc đơn vị đã đăng ký hoạt động thí nghiệm theo Nghị định 107 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy chế về điều kiện buôn bán dịch vụ đánh giá sự phù hợp”.

Bên cạnh đó, với việc sửa đổi Điều 6 Thông tư 30, Bộ TT&TT đã quy chế cụ thể hơn về Danh mục sản phẩm, hàng hóa và hình thức quản lý. Theo đó, Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT gồm những: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông sẽ phải chứng thực và ban bố hợp quy; Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông sẽ phải công bố hợp quy.

Sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông bắt buộc phải chứng thực và ban bố hợp quy” phải được chứng nhận hợp quy, ban bố hợp quy và gắn dấu hợp quy. Sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông bắt buộc phải ban bố hợp quy” phải được nêu ra hợp quy và gắn dấu hợp quy”.

Thông tư mới của Bộ TT&TT cũng quy định cụ thể hơn về phương thức chứng thực hợp quy. Việc chứng nhận hợp quy được thực hành theo Phương thức 1 và Phương thức 5 nêu tại Điều 5 Thông tư 28 ngày 12/12/2012 của Bộ KH&CN quy chế về ban bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, phương thức 1 – Thử nghiệm mẫu tiêu biểu áp dụng đối với sản phẩm sản xuất nội địa của các đơn vị đã có chứng từ chứng thực hệ thống quản lý chất lượng mặt hàng và sản phẩm nhập khẩu. Với phương thức 5 – Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết phù hợp với đánh giá quá trình sản xuất, phương thức này áp dụng đối với mặt hàng sản xuất nội địa của các đơn vị chưa có chứng chỉ chứng thực hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

Đáng chú ý, theo quy chế tại Thông tư 15 của Bộ TT&TT sẽ được hiệu lực từ năm 2019 sắp tới, thời gian Tổ chức chứng thực hợp quy đánh giá và cấp Giấy chứng thực hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa CNTT, truyền thông đã được rút ngắn. Cụ thể, thời gian Tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá và cấp Giấy chứng thực hợp quy là không quá 7 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ giấy tờ hợp lệ theo quy chế tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư này (quy định cũ tại Thông tư 30 của Bộ TT&TT là không vượt quá 10 ngày làm việc kể từ lúc nhận đủ giấy tờ hợp thức ). Trường hợp không cấp chứng thư chứng thực hợp quy, Tổ chức chứng thực hợp quy nhận trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận và nêu rõ lý do.

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung quy định về giấy tờ đề nghị chứng nhận hợp quy (khoản 1 Điều 14 Thông tư 30), Thông tư mới của Bộ TT&TT còn sửa đổi, bổ sung phương pháp nộp hồ sơ đề xuất chứng thực hợp quy. Theo đó, tổ chức, cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ tới tổ chức chứng thực hợp quy bằng cách: trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới địa chỉ của tổ chức chứng nhận hợp quy; qua Cổng tin tức điện tử của Cục Viễn thông đăng tải, hướng dẫn trên trang vnta.gov.vn.

Đồng thời, với việc sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư 30, Thông tư mới đã quy định cụ thể 4 tình huống Giấy chứng thực hợp quy hết hiệu lực, đó là: Tên, ký hiệu, phiên bản của mặt hàng đã được cấp chứng thực thay đổi; Thiết kế kỹ thuật của mặt hàng đã được cấp chứng nhận thay đổi làm thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm; Không có kết quả đánh giá quan sát thích hợp theo quy định; Hết thời hạn ghi trên Giấy chứng thực hợp quy.

Sưu tầm tổng hợp biên tập: nạp mực máy in tận nơi TopVn Vs Nguồn Internet

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác