Quản lý máy in trong Windows Server 2008 – Phần 1

Quản trị mạng Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một số ưu điểm trong phương pháp quản lý máy in trong mạng của Windows Server 2008.

Quay trở lại một ít về thời điểm Windows NT Server 3.5. Hệ điều hành máy server của Microsoft giờ đây đã có khả năng quản lý các máy in. Tuy nhiên vào thời điểm này, các máy in muốn được quản lý cần được kết nối vật lý với máy chủ. Thêm vào đó, chuỗi in mà một máy server cũng có thể có thể host bị có hạn bởi con số cổng song song có sẵn trên máy server đó.

Ngày nay, đa số các máy in đều được kết nối trực tiếp vào mạng, các cổng song song đã hết hiện hữu như trước kia. Khi phần cứng máy in thay đổi thì những tính năng quản lý máy in có trong máy server Windows cũng thay đổi theo. Mặc dù vậy không phải tất cả những thay đổi trong Windows đều do vấn đề phần cứng của máy in thay đổi mà sự thật Microsoft đã thực hiện một số thay đổi rất có giá trị để tạo sự dễ dàng hơn trong việc quản lý máy in. Khi Microsoft tạo Windows Server 2008, họ đã thiết kế lại giao diện quản lý máy in nhằm giúp việc quản lý trở nên dễ hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn giao diện mới đó và cách dùng nó như ra sao trong quản lý máy in.

Cài đặt các công cụ dịch vụ in ấn

Khi thiết kế Windows Server 2008, Microsoft đã chọn lựa cách thức chỉ cài đặt một số phần tử ít nhất ban đầu. Những gì càng phải có đối với trọng trách của bạn cần được cài đặt bổ sung sau này.

Tính năng quản lý máy in là một trong những thành phần như vậy. Print Services Tools không được cài đặt mặc định, vì thế để sử dụng nó bạn càng phải cài đặt thành phần này trước. Để cài đặt Print Services Tools, bạn hãy mở Server Manager và chọn mục Features . Sau khi chọn xong, kích liên kết Add Features có trong panel kết quả. Khi đó Windows sẽ khởi chạy Add Features Wizard . Màn hình mới đầu của wizard sẽ đòi hỏi bạn chọn tính năng mà bạn muốn cài đặt. Tìm trong bản kê các tính năng có sẵn cho tới khi bạn tìm thấy tùy chọn Remote Server Administration Tools .

Một số mục trong Remote Server Administration Tools sẽ được cài đặt mặc định, vì thế bạn phải mở rộng phần Remote Services Administration Tools, sau đó mở mục Role Administration Tools xuất hiện ở cấp tiếp theo. Cuối cùng, chọn hộp chọn Print Services Tools như bộc lộ trong hình A, sau đó kích Next , tiếp đó là Install Close .


Hình A: Chọn hộp kiểm Print Services Tools và kích Next .

Truy cập Print Services Tools

Lúc này bạn đã cài đặt xong Print Services Tools và có thể truy cập vào giao diện điều khiển Print Management bằng phương pháp chọn lệnh Print Management từ menu Administrative Tools của máy chủ. Khi thực hiện thao tác này, bạn sẽ thấy một màn hình tương tự như màn hình bộc lộ trong hình B bên dưới.


Hình B: Bạn có thể thấy giao diện quản lý máy in mới trong hình

Quản lý các máy in trong mạng

Đến đây các bạn đã giới thiệu được diện mạo của giao diện quản lý máy in Print Management, tiếp đến hãy giám sát vào hình C bên dưới. Bạn sẽ thấy trong hình này con số máy in đã được định nghĩa và con số máy in có sẵn trong giao diện. Bạn cũng sẽ thấy mục All Drives cũng đều có những driver tương ứng với các thiết bị máy in khác nhau.


Hình C: Bạn cũng đều có thể thấy mục All Drives có những thiết bị máy in mạng không trùng lặp

Đầu tiên các bạn cần biết rằng Windows đã đặt các mục All Printers và All Drivers một cách tự động trong tình huống này. Bên cạnh đó có 1 điểm thú vị nữa là máy chủ mà chúng tôi đã cài đặt giao diện Print Management không phải là thành viên của miền Active Directory, chính vì thế bản kê các máy in chưa được trích rút từ Active Directory. Lý do tại sao các thiết bị máy in xuất hiện như vậy là vì Windows Server 2008 đã tự động phát hiện các máy in mạng tồn tại trên cùng subnet có máy chủ, sau đó cài đặt nó và các driver cần thiết.

Một điểm nữa mà chúng tôi muốn chỉ ra cho những bạn trong hình C là tên máy server tương ứng với mỗi máy in. Mặc dù các máy in mạng nằm ở 1 điểm nào đó trong mạng nhưng Windows sẽ tự động tạo một hàng chờ cho từng máy in trên máy chủ. Một trong các chức năng chính của giao diện quản lý Print Management là cho phép bạn quản lý in ấn mạng tập trung. Trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho những bạn về kiểu cách dùng các thiết lập chủ trương nhóm để kết nối tự động các máy trạm làm việc với chuỗi in nằm trên máy server quản lý in ấn.

Kết luận

Trong phần này, chúng tôi đã giới thiệu cách cài đặt giao diện Print Management. Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho những bạn cách chuyển các máy in mạng khác đến máy server in mạng và cách sử dụng các thiết lập chủ trương nhóm để kết nối các máy trạm làm việc với các máy in khác nhau.

Sưu Tầm: Internet – Tạp chí công nghệ: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác