Tổng hợp phím tắt cơ bản trên Adobe Reader

Napmucmayintannoi.info có bài Tổng hợp phím tắt cơ bản trên Adobe Reader

Adobe Reader là một trong những công cụ đọc file PDF tốt nhất hiện nay, được đông đảo người sử dụng yêu thích. Hỗ trợ người sử dụng mở, xem, chỉnh sửa, in ấn và chia sẻ tư liệu PDF một cách dễ dàng.

Bạn đều đặn sử dụng Adobe Reader. Vậy bạn có biết công cụ này cũng hỗ trợ khá nhiều phím tắt hữu ích không? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của  TCN để xem mình đã từng sử dụng bao nhiêu trong những những phím tắt này rồi nhé!

Tổng hợp phím tắt cơ bản trên Adobe Reader

Tổng hợp phím tắt cơ bản trên Adobe Reader

Phím tắt đọc, giải quyết cơ bản:

 • Ctrl + C: Sao chép.
 • Ctrl + X: Cắt.
 • Ctrl + V: Dán.
 • Ctrl + A: Chọn tất cả.
 • Ctrl + Shift +A: Bỏ chọn tất cả.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm.
 • Shift + Ctrl + F: Tìm kiếm nâng cao.
 • Ctrl + O: Mở một tập tin Ebook dạng *.PDF.
 • Ctrl + W: Đóng Ebook đang đọc.
 • Ctrl + Shift + S: Lưu Ebook với tên khác.
 • Ctrl +D: Tóm tắt tính chất của Ebook.
 • Ctrl + Alt + F: Liệt kê các kiểu font chữ được sử dụng trong tài liệu gốc trước khi chuyển thành PDF.
 • Ctrl + Alt +S: Thiết lập chế độ bảo mật cho tài liệu.
 • Ctrl + Shift + P: Định dạng trang in.
 • Ctrl + P: In Ebook.
 • Ctrl + Q: Thoát khỏi Acrobat Reader.
 • Ctrl + Z: Lặp lại thao tác vừa thực hiện.
 • Ctrl + Shift + Z: Khôi phục thao tác vừa lặp.
 • Ctrl + G: Tìm lại nội dung đã tìm trước đó.
 • Ctrl + K: Thiết lập các tùy chọn của phần mềm.
 • Ctrl + I: Xem thuộc tính.

Các phím tắt khác:

 • F1: Trợ giúp.
 • F7: Kiểm tra chính tả trong phần bình luận và văn bản.
 • Shift + Ctrl + Y: Kích hoạt chế độ đọc văn bản.
 • Shift + Ctrl + V: Chỉ đọc trong trang được chọn.
 • Shift + Ctrl + B: Đọc toàn bộ văn bản.
 • Shift + Ctrl + C: Tạm ngừng đọc.
 • Shift + Ctrl + E: Dừng đọc hoàn toàn.

Bảng phím tắt sử dụng Adobe Reader trên Windows và Mac

Lệnh Phím tắt trên Windows Phím tắt trên Mac OS
Phím tắt điều phối chung
Hiện/Ẩn thanh menu F9 Shift+Command+M
Di chuyển tiêu điểm vào các menu (Windows, UNIX); mở rộng mục ở menu trước mắt (UNIX) F10 Control+F2
Di chuyển tiêu điểm vào thanh công cụ trong trình duyệt và ứng dụng Shift+F8 Shift+F8
Chuyển sang tài liệu mở tiếp theo (khi tiêu điểm nằm trên bảng tài liệu) Ctrl+F6 Command+F6
Di chuyển sang tư liệu mở trước đấy (khi tiêu điểm nằm trên bảng điều khiển tài liệu) Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6
Đóng tài liệu ngày nay Ctrl+F4 Command+F4
Đóng toàn bộ cửa sổ đang mở Ctrl+Shift+W Command+Shift+W
Chuyển tiêu điểm sang trang tab hoặc bảng màu kế đến F6 F6
Chuyển tiêu điểm sang cửa sổ trước đấy Shift+F6 Shift+F6
Chuyển tiêu điểm sang bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu tiếp theo trong cửa sổ tài liệu Tab Tab
Chuyển tiêu điểm sang cửa sổ tài liệu F5 F5
Chuyển tiêu điểm sang bình luận, liên kết hoặc trường biểu mẫu trước đấy trong cửa sổ Shift+Tab Shift+Tab
Kích hoạt công cụ, mục đã chọn (phim, bookmark, lệnh…) Spacebar hoặc Enter Spacebar hoặc Enter
Mở menu ngữ cảnh Shift+F10 Control+click
Đóng menu ngữ cảnh F10 Esc
Quay lại công cụ Hand hoặc Select Esc Esc
Chuyển tiêu điểm sang tab tiếp theo trong hộp thoại Ctrl+Tab Chưa hỗ trợ
Chuyển sang kết quả kiếm tìm kế đến và đánh dấu nổi bật nó trong tư liệu F3 F3 hoặc Command+G
Chọn text (bằng công cụ Select đã chọn) Shift+Các phím mũi tên Shift+Các phím mũi tên
Chọn từ kế đến hoặc bỏ chọn từ trước đấy (bằng công cụ Select đã chọn) Ctrl+Mũi tên phải hoặc trái Command+Mũi tên phải hoặc trái
Phím tắt điều hướng bảng How To
Mở hoặc đóng bảng How To Shift+F4 Shift+F4
Mở hoặc chuyển tiêu điểm sang bảng How To Shift+F1 Shift+F1
Đi tới trang chủ How To từ một chủ đề Home (chỉ Windows) Không bổ trợ
Di chuyển tiêu điểm giữa các yếu tố và tiêu đề của bảng How To Ctrl+Tab hoặc Ctrl+Shift+Tab Không hỗ trợ
Di chuyển tiêu điểm xuống qua các yếu tố của bảng How To Tab Tab
Chuyển tiêu điểm lên trên các nhân tố trong bảng How To Shift+Tab Shift+Tab
Chuyển sang trang tiếp theo trong lịch sử xem bảng How To Mũi tên phải Mũi tên phải
Quay lại trang trước đó trong lịch sử bảng How To Mũi tên trái Mũi tên trái
Phím tác vụ trong bảng điều hướng
Hiện/Ẩn bảng điều hướng F4 F4
Mở và di chuyển tiêu điểm sang bảng điều phối Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5
Di chuyển tiêu điểm giữa tài liệu, thanh thông báo và bảng điều phối F6 F6
Chuyển tiêu điểm sang yếu tố tiếp theo trong bảng điều hướng đang hoạt động: Thùng rác, menu Options, box Close, nội dung trong bảng hoặc nút bảng điều khiển Tab Tab
Chuyển sang bảng điều khiển trước đấy hay kế đến và kích hoạt nó (khi tiêu điểm nằm trên nút bảng điều khiển) Mũi tên lên hoặc xuống Mũi tên lên hoặc xuống
Chuyển sang bảng điều phối tiếp theo và kích hoạt nó (khi tiêu điểm nằm ngay địa thế bất kỳ trong khung điều phối Ctrl+Tab Không hỗ trợ
Mở rộng bookmark ngày nay (tập trung vào bảng Bookmarks) Mũi tên phải hoặc Shift+ Mũi tên phải hoặc Shift+
Đóng bookmark hiện tại (tập trung vào bảng Bookmarks Mũi tên trái hoặc dấu trừ Mũi tên trái hoặc dấu trừ
Mở rộng toàn bộ bookmark Shift+* Shift+*
Đóng bookmark đã chọn  Dấu gạch chéo (/) Dấu gạch chéo (/)
Chuyển tiêu điểm sang mục tiếp theo trong bảng điều hướng Mũi tên xuống Mũi tên xuống
Chuyển tiêu điểm sang mục trước đó trong bảng điều hướng Mũi tên lên Mũi tên lên
Phím tắt để chỉnh sửa
Chọn toàn bộ nội dung Ctrl+A Command+A
Bỏ chọn toàn bộ nội dung Ctrl+Shift+A Command+Shift+A
Khớp nội dung với trang Ctrl+0 Command+0
Phím tắt điều phối tài liệu PDF    
Mở màn hình trước đấy Page Up Page Up
Mở màn hình kế đến Page Down Page Down
Mở trang trước mắt Home hoặc Shift+Ctrl+Page Up hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên lên Home or Shift+Command+Mũi tên lên
Mở trang cuối cùng End hoặc Shift+Ctrl+Page Down hoặc Shift+Ctrl+Mũi tên xuống End hoặc Shift+Command+Mũi tên xuống
Mở trang trước đó Mũi tên trái hoặc Ctrl+Page Up Mũi tên trái hoặc Command+Page Up
Mở trang tiếp theo Mũi tên phải hoặc Ctrl+Page Down Mũi tên phải hoặc Command+Page Down
Mở cửa sổ xem trước đó Alt+Mũi tên trái Command+Mũi tên trái
Mở cửa sổ xem tiếp theo Alt+Mũi tên phải Command+Mũi tên phải
Mở tài liệu trước đó (với nhiều tab được mở trong 1 cửa sổ) Alt+Shift+Mũi tên trái (chỉ Windows) Không hỗ trợ
Mở tư liệu tiếp theo (với nhiều tab được mở trong một cửa sổ) Alt+Shift+Mũi tên phải (chỉ Windows) Không hỗ trợ
Mở tư liệu trước đấy Ctrl+F6 (UNIX) Không bổ trợ
Mở tài liệu kế đến Shift+Ctrl+F6 (UNIX) Không bổ trợ
Cuộn lên Mũi tên lên Mũi tên lên
Cuộn xuống Mũi tên xuống Mũi tên xuống
Cuộn (khi công cụ Hand được chọn) Spacebar Spacebar
Phóng to Ctrl+= Command+=
Thu nhỏ Ctrl+- Command+-
Phím điều phối cửa sổ Help 
Mở cửa sổ Help F1 F1 hoặc Command+?
Đóng cửa sổ Help Ctrl+W (chỉ Windows) hoặc Alt+F4 Command+Q
Chuyển tiêu điểm giữa khung điều phối và chủ đề Ctrl+Tab Không hỗ trợ
Chuyển tiêu điểm sang liên kết kế đến trong 1 cửa sổ Tab Không bổ trợ
Chuyển tiêu điểm sang liên kết trước đó trong 1 cửa sổ Shift+Tab Không bổ trợ
Phím tắt làm việc với những bình luận
Công cụ Sticky Note S S
Công cụ Text Edits E E
Công cụ Stamp K K
Công cụ đánh dấu ngày nay U U
Chuyển đổi tuần tự giữa các công cụ đánh dấu nổi bật: Highlighter,
Cross-Out Text, Underline Text
Shift+U Shift+U
Công cụ mũi tên D D
Công cụ Text Box X X
Đính kèm file làm bình luận J J
Chuyển đổi tuần tự các công cụ đính kèm: Attach File, Attach
Sound, Paste Clipboard Image
Shift+J Shift+J
Chuyển tiêu điểm sang bình luận Tab Tab
Chuyển tiêu điểm sang bình luận kế đến Shift+Tab Shift+Tab
Mở cửa sổ pop-up cho bình luận đang hướng đến Enter Return
Gửi và nhận bình luận trong phần đánh giá dựa theo trình duyệt O O
Quay lại online I I
Phím tắt chọn công cụ    
Công cụ Hand H H
Tạm thời chọn công cụ Hand Spacebar Spacebar
Công cụ Select V V
Công cụ Snapshot G G
Công cụ Current Zoom Z Z
Tạm thời chọn công cụ Dynamic Zoom (khi chọn Marquee Zoom) Shift Shift
Thu nhỏ tạm thời (Khi chọn Marquee Zoom) Ctrl Option
Công cụ Select Object R R
Công cụ Object Data  O O
Công cụ Article A A
Công cụ Crop C C
Công cụ Link L L
Thanh công cụ Reset Alt+F8 (Windows)Ctrl+Shift+F8 (UNIX) Alt+F8

Hy vọng những phím tắt trên sẽ giúp bạn bạn thao tác nhanh hơn, dành dụm thời gian trong công đoạn sử dụng Adobe Reader!

Chúc các bạn thi hành thành công!

Đơn vị viết bài: nạp mực máy in tận nơi TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác