Hướng dẫn sắp xếp file hiệu quả theo nhóm trong AutoCAD

Napmucmayintannoi.info có bài Hướng dẫn sắp xếp file hiệu quả theo nhóm trong AutoCAD

Cấu trúc thư mục mặc định cho những file chương trình và hỗ trợ được thiết kế nhằm bố trí chúng hữu hiệu theo nhóm phù hợp.

Nếu cơ cấu file chương trình, hỗ trợ mặc định không đảm bảo nhu cầu, bạn cũng có thể thay đổi nó. Tuy nhiên, một số phần mềm tìm các tập tin nhất định ở địa thế cụ thể. Vì thế, bạn nên xác thực thay đổi không xung đột với yêu cầu của những ứng dụng đó. Nếu drive, thư mục không có đường dẫn đầy đủ, AutoCAD có thân xác định vị trí file trong các đường dẫn tìm kiếm thư viện của nó. 

Hướng dẫn sắp xếp file hiệu quả theo nhóm trong AutoCAD

AutoCAD tham chiếu giấy tờ hệ điều hành của người sử dụng để nhận diện file cục bộ có tùy biến & di chuyển được lưu trữ. Truy cập vị trí những file này bằng cách dùng các biến hệ thống sau:

 • LOCALROOTPREFIX – Chứa đường dẫn đầy đặn cho thư mục root nơi file tùy biến cục bộ được cài đặt.
 • ROAMABLEROOTPREFIX – Chứa đường dẫn đầy đủ cho thư mục root nơi file tùy biến cũng có thể di chuyển được cài đặt.

Bắt đầu bằng AutoCAD 2013 SP1 trên Windows & AutoCAD 2014 cho Mac, tải file lưu trữ acad.lsp và acaddoc.lsp cùng các file thừa kế chúng chỉ còn thư mục cài đặt mặc định của sản phẩm. Tùy theo cài đặt tham biến hệ thống SECURELOAD, tham biến TRUSTEDPATHS chỉ định các thư mục từ nơi những mặt hàng dựa trên AutoCAD có thể tải và chạy file chứa code. Ngoài ra, điều khiển tham biến hệ thống LEGACYCODESEARCH trong thư mục Start In sẽ được kiếm tìm trong file .exe.

Code sample AutoLISP sau định vị lệnh CUSTFILES và mở Windows Explorer hoặc File Explorer tại địa thế cài đặt file tùy biến cũng đều có thể di chuyển.

Lưu ý: Lệnh SHELL chỉ có sẵn trên Windows và AutoLISP không bổ trợ AutoCAD LT.

Đường dẫn kiếm tìm thư viện

Đường dẫn tìm kiếm thư viện chỉ định nơi chương trình kiếm tìm file khi bạn không mang tên đường dẫn đầy đặn như sau:

 • Thư mục Start In: Thư mục này được định vị bởi tính chất Start In của icon phím tắt trên desktop hoặc thư mục trong file được click đúp để mở (tham biến hệ thống STARTINFOLDER).
 • Thư mục chứa file vẽ ngày nay (tham biến hệ thống DWGPREFIX).
 • Thư mục tên dự án cho file tham chiếu ngoài như ảnh, xref hoặc lớp nền (tham biến hệ thống PROJECTNAME).
 • Thư mục được liệt kê trong số đường dẫn Support File Search (tham biến hệ thống ACADPREFIX).
 • Thư mục chứa file đã cài cho chương trình.

Phụ thuộc vào môi trường hiện tại, hai hoặc nhiều thư mục hơn cũng đều có thể giống nhau.

Quan trọng: Từ AutoCAD 2016, tham biến hệ thống LEGACYCODESEARCH điều khiển thư mục Start In hay Drawing sẽ có tìm kiếm cho file thực thi (.exe). Vì thư mục Start In và bản vẽ thường là mục đích của malware, vì thế, khuyến khích bạn tắt thiết lập LEGACYCODESEARCH (đặt nó bằng 0).

Nếu file không nằm trong đường dẫn tìm kiếm này, bạn phải chỉ định tên đường dẫn đầy đủ hoặc kha khá của nó và tên file trước lúc chương trình tìm thấy nó. Ví dụ, nếu muốn chèn file part5.dwg thành bản vẽ ngày nay và nó không nằm ở trong đường dẫn tìm kiếm ở thư viện, bạn phải chọn tên đường dẫn đầy đủ hoặc tương đối dựa theo đường dẫn hợp lệ trong thư viện. Tên đường dẫn tương đối được hiển thị như sau:

 • Lệnh: -insert
 • Nhập tên khối hoặ [?]: /files2/olddwgs/part5

Cấu trúc thư mục

AutoCAD sử dụng thư mục chính và phụ theo cấu trúc dạng cây, khuyến khích người sử dụng giữ các file bổ sung, như các phần mềm AutoLISP (không nằm trong AutoCAD LT), file tùy biến hoặc công cụ bên thứ ba, tách biệt chương trình đã cài và file hỗ trợ. Nhờ đó, ứng dụng dễ dàng theo dõi xung đột cũng đều có thể diễn ra hơn và cải tiến ứng dụng mà không ảnh hưởng tới các thành phần khác.

Sản phẩm AutoCAD mặc định nằm ở trong thư mục Program File trên Windows và Applications trên Mac OS. Bạn cũng đều có thể tạo thư mục mới cùng cấp (ví dụ, /AcadApps) và lưu các chương trình tùy biến, file tùy chỉnh và ứng dụng bên thứ ba khác trong thư mục phụ ở cấp tiếp theo. Nếu muốn duy trì nhiều thư mục bản vẽ (cho từng file công việc), bạn cũng có thể tạo thư mục như /AcadJobs cùng thư mục phụ cho từng công việc.

Quá trình tìm kiếm lệnh

Khi nhập một lệnh, AutoCAD sẽ tiến hành một loạt bước để đánh giá tính hợp thức của tên lệnh đó. Một lệnh có thể là:

 • Lệnh tích hợp hoặc tham biến hệ thống.
 • Lệnh hoặc bí danh ngoài được xác định file acad.pgp ( acadlt.pgp ở AutoCAD LT).
 • Một entry AutoCorrect cho lệnh trong file autoCorrectUserDB.pgp.
 • Một entry cùng nghĩa cho lệnh trong file acadSynonymsGlobalDB.pgp.
 • Lệnh AutoLISP do người sử dụng xác định.
 • Lệnh người dùng chọn bằng phần mềm ObjectARX hoặc Managed .NET.
 • Lệnh driver thiết bị.

Lưu ý: AutoCAD LT không giúp AutoLISP, ObjectARX, Managed .NET. Các ứng dụng Managed .NET không có trên Mac OS.

Bạn có thể nhập một lệnh ở gợi ý Command hoặc bắt đầu nó từ giao diện người dùng. Các lệnh cũng cũng có thể có thể thi hành ở file script hoặc bằng ứng dụng AutoLISP, ObjectARX, Managed .NET.

Danh sách sau miêu tả thứ tự kiếm tìm để xác thực tên lệnh:

 • Nếu input là một phản hồi giá trị null (Space hoặc Enter), AutoCAD sử dụng tên của lệnh phát sinh cuối cùng. Mặc định là HELP.
 • Kiểm tra lệnh này dựa vào bản kê các lệnh có sẵn. Nếu lệnh nằm ở phía trong bản kê và không bắt đầu bằng một dấu chấm, chương trình sẽ kiểm tra lệnh dựa theo bản kê lệnh chưa xác định. Nếu chưa xác định được lệnh đó, tìm kiếm vẫn tiếp tục. Nếu không, lệnh đó sẽ chạy trừ khi có lý do khác ngăn cản nó. Không thể chạy lệnh ở chế độ sáng tỏ hay ẩn trên hệ thống.
 • Kiểm tra lệnh dựa trên các tên lệnh được định vị bằng driver thiết bị, sau đó, là bằng driver hiển thị.
 • Lệnh được kiểm tra dựa theo các lệnh ngoài được xác dịnh trong file tham số chương trình. Nếu tên lệnh tương ứng lệnh ngoài đã chọn, lệnh kia sẽ chạy và kiếm tìm hoàn tất.
 • Lệnh này được kiểm tra dựa trên bản kê lệnh được định vị bằng AutoLISP, ObjectARX, Managed .NET. Tại thời điểm này, ứng dụng sẽ tải lệnh autoload (không có sẵn ở AutoCAD LT).

Chương trình kiểm tra tên lệnh dựa theo danh sách tham biến hệ thống. Nếu tên lệnh nằm ở phía trong danh sách, lệnh SETVAR chạy, sử dụng tin tức vào làm tên biến.

Nếu tên lệnh tương ứng một lệnh Alias, tên AutoCorrect hoặc cùng nghĩa được định vị trong file tham số chương trình kết hợp, AutoCAD sử dụng tên lệnh mở rộng và qui trình tìm kiếm bắt đầu bằng bản kê xác lệnh tích hợp.

Nếu mọi thứ các bước trước kia đều thất bại, tìm kiếm hoàn thành bằng một thông báo về các tên lệnh không hợp lệ.

Hi vọng bài viết hữu ích với những bạn!

Đơn vị viết bài: nạp mực máy in tận nơi TopVn

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác