Hướng dẫn cách sử dụng từ điển tiếng việt trên iOS 13

Napmucmayintannoi.info có bài Hướng dẫn cách sử dụng từ điển tiếng việt trên iOS 13

Điểm hay của bộ từ điển đây là nó hoạt động được với hầu hết các ứng dụng giải quyết văn bản trên iOS. Miễn là bạn cũng đều có thể chọn được từ là cũng đều có thể dùng tính năng Tra cứu để sử dụng từ điển.

Để bật từ điển lên, bạn vào Settings General Dictionary Chọn mục Vietnamese-English (Từ điển Lạc Việt). Khi bạn bấm vào, bạn phải chờ vài phút để hệ thống tải về bộ từ điển Lạc Việt (cần có kết nối internet để tải).

Hướng dẫn cách sử dụng từ điển tiếng việt trên iOS 13

Sau khi cài đặt xong, để sử dụng từ điển bạn hãy mở một tài liệu hoặc một trang web trong Safari chẳng hạn, chọn từ đó và bấm vào mục Look Up ở menu nhỏ hiện ra.

Chọn từ điển bạn đã kích hoạt, trong đấy có từ điển Lạc Việt.

Ý nghĩa của từ sẽ có hiển thị. Rất đơn giản!

Trường hợp bạn chọn từ tiếng Anh, việc tra cứu sẽ dùng bộ từ điển Anh – Việt. Ngược lại, từ điển sẽ tự động chọn bộ Việt – Anh .

Đơn vị viết bài: nạp mực máy in tận nơi TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác