Hàm LEFT/RIGHT: Công thức, cách dùng trong Excel » Cập nhật tin tức Công Nghệ mới nhất |

Napmucmayintannoi.info có bài Hàm LEFT/RIGHT: Công thức, cách sử dụng trong Excel » Cập nhật thông tin Công Nghệ mới nhất |

Hàm Left, Right là một trong số hàm được sử dụng nhiều nhất trong nhóm hàm xử lý văn bản khi làm việc trên bảng tính Excel. Dựa vào tên hàm có lẽ bạn đã đoán ra sức dụng của nó, cụ thể như sau:

  • Hàm LEFT trả về một hoặc nhiều ký tự đầu tiên trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

  • Hàm RIGHT trả về một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Hàm LEFT RIGHT luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, thậm chí đó là byte đơn hay byte kép, bất cứ thiết đặt ngôn ngữ mặc định là gì. Ký tự đếm kể cả cả khoảng trống (dấu cách) và các ký tự đặc biệt khác.

Công thức hàm LEFT, RIGHT trong Excel

=LEFT(Text, [num_chars])

=RIGHT(Text,[num_chars])

Giải thích:

  • Text : là dữ liệu bắt buộc. Đây chính là chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.

  • Num_chars : là tùy chọn không bắt buộc. Đây là số chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn lấy từ bên trái (hàm LEFT) hoặc từ bên phải (hàm RIGHT) sang.

Số ký tự đếm phải lớn hơn hoặc bằng không.

Nếu không nhập số này thì mặc định hàm sẽ lấy 1 ký tự.

Nếu số ký tự đếm lớn hơn độ dài văn bản thì hàm sẽ lấy toàn bộ văn bản.

Cách sử dụng hàm LEFT và RIGHT

Ví dụ văn bản gốc ban đầu có nội dung là: Download.com.vn. Các hàm trả về tương ứng sẽ như sau:

Công thức
Kết quả trả về
=LEFT('Download.com.vn';8)
Download
=RIGHT('Download.com.vn';3)
.vn

Áp dụng vào bài toán cụ thể kèm hàm Vlookup

Cho bảng dữ liệu chính và phụ sau, hãy điền dữ liệu vào bảng chính dựa trên mã chuyên viên và dữ liệu từ 2 bảng phụ.

Hàm LEFT/RIGHT: Công thức, cách dùng trong Excel

Quy định như sau : 2 ký tự đầu của Mã NV miêu tả cho vị trí công việc, các ký tự ở cuối miêu tả cho nơi chuyên viên làm việc. Dựa vào chỗ này ta sẽ điền được công thức tính từng cột như sau:

Vị trí CV

=VLOOKUP(LEFT(C3;2);$B$22:$C$24;2;0)
Nơi làm việc
=VLOOKUP(RIGHT(C3;LEN(C3)-5);$E$22:$F$23;2;0)
Trong công thức trên tôi có dùng để làm LEN(Text) là hàm đo độ dài của 1 chuỗi. Vì dữ liệu cần tra cứu của cột Nơi làm việc không đồng nhất là 2 hay 3 ký tự nên cần sử dụng độ dài của chuỗi trừ đi độ dài các ký tự đầu tiên. Để đỡ phức tạp thì bạn có thể quy đúng cho cùng một kiểu, tỉ dụ thay vì HN và HCM thì có thể chuyển thành HAN và HCM thì công thức sẽ chỉ với là:
=VLOOKUP(RIGHT(C3;3);$E$22:$F$23;2;0)
Và đây là bảng kết quả sau khi đã điền công thức và sao chép dữ liệu xuống các loại bên dưới:

Vậy là xong, bạn có thấy 2 hàm này dễ dàng không? Thực ra đây chính là 2 hàm dễ dàng nhất trong group hàm về văn bản rồi. Ngoài ra, thì thông qua bài này bạn cũng có hiểu thêm một hàm dễ dàng nữa chính là hàm LEN rồi nhé.

Đơn vị viết bài: nạp mực máy in tận nơi TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác