Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021 » Cập nhật tin tức Công Nghệ mới nhất |

Napmucmayintannoi.info có bài Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ về hưu từ 2018-2021 » Cập nhật thông tin Công Nghệ mới nhất |

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chủ trương điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong thời kì từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo đảm xã hội từ đủ hai mươi năm đến 29 năm 6 tháng.

Theo đó, điều tiết lương hưu cho lao động nữ giai đoạn 2018-2020. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết bài viết dưới đây để biết rõ hơn nhé.

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Đây là nội dung của Nghị định 153/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018, quy chế chủ trương điều tiết lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong thời kì từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Nghị định 153/2018/NĐ-CP ra đời nhằm mục tiêu bổ trợ nhóm đối tượng lao động nữ lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo đảm xã hội từ đủ hai mươi năm đến 29 năm 6 tháng, phải chịu bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi phương pháp tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Trên cơ sở đó, Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định mức điều tiết được xem bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ suất điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo đảm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể theo bảng sau:

Nghị định 153/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ, Nhà nước sẽ căn cứ vào mức lương hưu sau điều chỉnh dựa theo bảng trên để tính toán ở những lần điều chỉnh lương hưu tương lai cho người lao động, theo quy định tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, người lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ hai mươi năm đến 29 năm 6 tháng và bắt đầu hưởng lương hưu trong thời kì từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018 thì thực hiện điều tiết lương hưu theo quy định theo hai bước: Một là sẽ tính theo quy chế như trên trước, sau đó, người lao động nữ sẽ được điều tiết theo quy chế tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về điều tiết lương hưu và trợ cấp bảo đảm xã hội hàng tháng.

Đơn vị viết bài: nạp mực máy in tận nơi TopVn

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác