Colorful Widgets giúp thay đổi giao diện widget tiện ích với nhiều tùy chỉnh thú vị

Napmucmayintannoi.info có bài Colorful Widgets giúp thay đổi giao diện widget tiện ích với nhiều tùy chỉnh thú vị

Cụ thể hơn, Colorful Widgets cho phép bạn thiết lập lại một số phần tử mặc định của widget tiện ích như làm mờ nền, ẩn các icon, xóa nền, cấu hình màu sắc tiêu đề / nội dung hiển thị, cấu hình sắc màu icon và chế độ màu chủ đạo.

Colorful Widgets giúp thay đổi giao diện widget tiện ích với nhiều tùy chỉnh thú vị

Colorful Widgets cấp phép người dùng tùy chỉnh một số thiết lập sau:

 • Enable widget background blur: Làm mờ nền của widget
 • Hide widgets icon: Ẩn các icon trên widget
 • Custom header color enabled: Kính hoạt cấu hình màu sắc tiêu đề của widget
 • Header color: Tùy chọn màu tiêu đề của widget
 • Custom content color enable: Kính hoạt cấu hình màu nội dung trên widget
 • Content color: Tùy chọn màu của nội dung trên widget
 • Get color from widget icon: Kính hoạt cấu hình màu các icon trên widget
 • Use dominant color: Kích hoạt chế độ màu chủ đạo
 • Respring to apply changes: Lưu các thay đổi của tinh chỉnh

Để tải về và trải nghiệm tinh chỉnh này, bạn phải thêm kho lưu trữ (My Super Cool Repo!) của nhà phát triển trên Cydia, sau đó kiếm tìm với từ khóa Colorful Widgets (miễn phí). Lưu ý rằng bạn phải respring máy sau khi tùy chỉnh các thiết lập trong tinh chỉnh nhé.

TECHRUM.VN / NGUỒN: YALU JAILBREAK

  Nguồn : http://www.techrum.vn/threads/jb-tuy-bin-giao-din-widget-tin-ich-cc-dc-voi-tinh-chnh-colorful-widgets.198071/  

Đơn vị viết bài: nạp mực máy in tận nơi TopVn

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác